Stanislav Klaučo / vývojár Blackpoint:
Aplikácia SKIALP TÚRY
skialpová navigácia

Skialpová navigácia slúži ako pomôcka pri orientácii v teréne a ako výstraha pred možným uvoľnením lavíny.

Popisy a zobrazenia túr vychádzajú z publikácie S. Klaučo: Výber lyžiarskych a skialpinistických túr, ktorú vydal HIK. o.z., Vysoké Tatry v r. 2017.

Hlavnou funkciou aplikácie je kontrola polohy užívateľa v teréne pomocou funkcie GPS. V prípade vybočenia užívateľa z odporúčanej trasovej zóny, aplikácia upozorní užívateľa zvukovým signálom. Užívateľ si tak môže skontrolovať svoju polohu a vrátiť sa späť a pokračovať v obvyklom smere výstupu resp. zjazdu. Táto funkcia je výhodná najmä pri zhoršenej viditeľnosti - hmle.
Aplikácia v mapy zobrazuje:

1. polohu a prešlú trasu užívateľa,
2. trasovú líniu - je to trasa - smer najčastejšie používaného výstupu alebo zostupu na konkrétnej túre, skutočná stopa v teréne sa od tejto línie spravidla odlišuje,
3. trasovú zónu - je to najčastejšie lyžované okolie trasovej línie, resp. jej okolie najčastejšie využívané pri výstupe obrátkami výstupovej stopy,
4. časti svahov podľa strmosti terénu a jeho významu pre uvoľnenie lavíny v závislosti na vyhlásenom stupni lavínového nebezpečia a dodatočného zaťaženia.

Aplikácia obsahuje stručný popis túr a ich fotografické vyobrazenie, možnosť rýchleho volania na centrálu HZS a zobrazenie súradníc aktuálnej polohy.
Výber túry.
Zobrazenie odporúčanej  trasy a jej okolia s vyznačením nebezpečných svahov.
Skrátený opis túry s obrázkom zo sprievodcu.
Záznam polohy a trasy počas túry.
Výber túry.
Skrátený opis túry s obrázkom zo sprievodcu.
Zobrazenie odporúčanej  trasy a jej okolia s vyznačením nebezpečných svahov.
Záznam polohy a trasy počas túry.

Aplikácia Skialp Túry - Žiarska dolina obsahuje:
1. Hrubá kopa, JZ svahy
2. Hrubá kopa - JV svahy
3. Smutné sedlo
4. Plačlivô - JZ svahy
5. Žiarske sedlo
6. Baranec - Jarný žľab
7. Príslop

Aplikácia Skialp Túry - Roháče, oblasť Salatín obsahuje:
1. Salatín  - Centrálny žľab
2. Brestová
3. Predný Salatín - Brestovská mulda
4. Predný Salatín - Terasa
5. Predný Salatín JV
6. Malý Salatín - do Vreca !
7. Spálená Vrece - do Vreca !
8. Spálená - Spalena mulda
9. Baníkovské sedlo - Spálená dolina
10. Malý Slatín - Hlboký žľab !
11. Prostredné Salatínske sedlo - Podválovec !
UPOZRENENIE:
Informácie uvedené v aplikácii majú za cieľ upozorniť na možné nebezpečenstvo počas túry. Použitie aplikácie nemôže zabrániť vzniku úrazu či lavínovému nešťastiu. Pohyb vo vysokohorskom teréne je nebezpečný a vznik lavíny či iné prírodné javy z titulu vyššej moci môžu spôsobiť zranenie alebo smrť počas celej uskutočňovanej túry!

Túry označené symbolom "!" sú v rozpore s obmedzeniami ochrany prírody. Používateľ aplikácie si musí pri takejto túre overiť aktuálne obmedzenia a podľa nich sa túry vzdať.
Aplikácia
Skialp Túry - Žiarska dolina:
Aplikácia
Skialp Túry - Roháče
oblasť Salatín:
Untitled Page
TATRICA - vydavateľská činnosť na HORY.SK, s.r.o., Bratislava