Ako na to?

1.
Po objednávke knihy,
dostane čitateľ na svoj
e-mail potvrdenie prijatia objednávky.

2.
Zásielky sú odosielané
raz do týždňa.

3.
Čitateľ si preberie knihu po uhradení dobierky
na pošte.

4.
Čitateľ nájde v knihe, oproti titulnej stránke, kód, ktorý použije pri stiahnutí súradníc GPS. Súradnice je možné stiahnuť len raz.

5.
Kód neposkytujte ďalej,
bude Vám slúžiť  na stiahnutie aktualizácií GPS súradníc
v budúcnosti a na vstup
do čitateľskej zóny.

V čitateľskej zóne si môžete stiahnuť aktualizácie súradníc, zobraziť  súradníce v mape
a prezerať fotografie z knihy
a ďalšie fotografie vo vysokom rozlíšení.
Otázky na predaj posielajte na: info@tatrica.sk
   O knihe     
Titulný list
obsah
obsah
Zoznam súradníc pre GPS zariadenia
Ukážka z kapitoly Malá Fatra
Ukážka z kapitoly Malá Fatra
Ukážka z kapitoly Malá Fatra
Tiráž
Tretie vydanie lyžiarskeho a skialpinistického sprie-
vodcu vychádza po 15. rokoch od jeho prvého vy-
dania.
Tretie, doplnené vydanie lyžiarskeho a skialpini-
stického sprievodcu chce výberom zjazdov a túr
predstaviť skialpinizmus a vysokohorské lyžo-
vanie v čo najčistejšej a najkrajšej podobe. V po-
dobe, kde lyžiar skialpinista zostáva ďaleko od
cirkusu lyžiarskych stredísk, kde môže zažiť
nielen námahu výstupu, ale aj radosť z jedinečnej
jazdy v panenských snehoch na strmých svahoch,
kde musí rozpoznať lavínové nebezpečenstvo či
blížiace sa zhoršenie počasia, kde je odkázaný na
seba a kde zlé rozhodnutie môže mať aj fatálne
následky.
Novinkou sú trasové body GPS (waypoint), ktoré
uľahčia postup v teréne aj za zhoršených poveter-
nostných podmienok alebo v hmle.
Tretie vydanie sprievodcu po lyžiarskych a skialp-
inistických túrach sa snaží čitateľovi predložiť
výber najznámejších, najkrajších, i keď nie vždy
náročných túr, a to bez ohľadu na obmedzenia vy-
plývajúce z ochrany prírody. Viaceré opisované túry
sú v rozpore s podmienkami ochrany prírody,
avšak napriek tomu sú v našich horách bežnou
realitou, pred ktorou nemožno zatvárať oči.
Zo strany autora a vydavateľa by bolo nezodpoved-
né a pokrytecké zatajovať pred čitateľom lyžiarske
a skialpinistické túry, ktorých stopy napokon sám
uvidí v teréne. Na túry, ktoré sú uvádzané v tomto
sprievodcovi, a ktoré sú v rozpore s aktuálnymi ob-
medzeniami ochrany prírody, je čitateľ upozornený
výrazným symbolom "!".
Predstavenie knihy pred účastníkmi Skialpstretu 2017 (foto D. Hudík).
Autor publikácie - Stanislav Klaučo (foto D. Hudík).
Krstilo sa Tatranskou minerálnou vodou, S. Melek - krstný otec a V. Hyclák - riaditeľ TANAWA, s.r.o. (foto D. Hudík).
krst knihy   Zuberec, 1.4.2017
Ukážka
z knihy
+ praktická záložka pre nasledovných 200 čitateľov
ku knihe patrí
(vstup na kód z knihy)
:


Untitled Page
TATRICA - vydavateľská činnosť na HORY.SK, s.r.o., Bratislava