Otázky na predaj posielajte na: info@tatrica.sk
   O knihe     
Ukážky z knihy
Kniha "120 príbehov denne - 30 rokov detského Rehabilitačného centra HARMONY" od autora Alojza Halása vznikla v spolupráci Horského internetového klubu, o.z., Vysoké Tatry a Nadácie HARMONY, Bratislava. Publikácia sumarizuje 30 rokov činnosti tohto špičkového detského rehabilitačného zariadenia od jeho vzniku až po súčasnosť. Opisuje prerod nevyužívanej budovy detskej škôlky, jej prestavbu a vybavenie špičkovými rehabilitačnými zariadeniami na svetovej úrovni, kreovanie medzinárodne uznávaného odborného personálu, spoluprácu s poprednými vedeckými pracovníkmi.

Publikácia je nepredajná, získať ju možno v Rehabilitačnom centre HARMONY, Bratislava.
Z krstu knihy
Liečebné metodiky
Vedecká činnosť
Sídlo
Dynamická terapia
Untitled Page
TATRICA - vydavateľská činnosť na HORY.SK, s.r.o., Bratislava