HORSKÝ SPRIEVODCA

Horskí sprievodcovia uskutočňujú svoju činnosť na základe živnosti podľa § 66b odst. 1 v spojení s § 66b odst. 2 písm. a) podľa § 47 odst. 1 v spojení s § 47 odst. 2 v súlade § 10 odst, 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorsších predpisov, ktorá je viazaná na vzdelanie horského sprievodcu certifikované medzinárodnou asociáciou horských sprievodcov UIMLA.

Úlohou horského sprievodcu je sprevádzať turistu po značkovaných a neznačkovaných chodníkoch do II. stupňa obtiažnosti medzinárodnej klasifikácie UIAA, používanej aj na Slovensku.

Horský sprievodca rovnako dohliada aj na environmentálne prijateľný priebeh celej túry, tak aby nedošlo k ohrozeniu či poškodeniu prírody.

OBTIAŽNOSŤ TÚR

Všetky túry uvedené v našich návrhoch vyžadujú výbornú kondíciu a základné zručnosti v pohybe vo vysokohorskom teréne. Účastník musí byť vybavený pevnou obuvou a oblečením vhodným do horského prostredia, o ďalšej výbave Vás bude informovať horský sprievodca.

1: Pohyb po úzkych chodníkoch v lesnom, trávnatom resp. 
    skalnom teréne, ktorý nie je veľmi strmý ani exponovaný.
2: Chodníky prechádzajú po strmých úsekoch, veľkých
    skalných blokoch suťovísk, terén môže byť nestabilný.
3: Chodníky prechádzajú po veľmi strmých úsekoch, terén
    môže byť nestabilný a exponovaný, v niektorých
    prípadoch pohyb uľahčujú reťaze.
TATRICA
Tatry
z neznačkovaných
chodníko
v
TATRICA TÚRY LETO TÚRY ZIMA SPRIEVODCOVIA SPREVÁDZANIE POISTENIE KONTAKT
SPREVÁDZANIE
CENA SPREVÁDZANIA

Cenu sprevádzania stanovuje horský sprievodca a zohľadňuje náročnosť a dĺžku túry.

Cena závisdí aj od počtu členov skupiny. Každá túra má základnú cenu pre minimálnu skupinu (1 až 3 členovia).

V prípade väčších skupín je potrebné zapojiť viac sprievodcov.

V cene túr je zahrnutý len poplatok za sprevádzanie sprievodcom UIMLA.

Ceny za miestnu dopravu, stravu, ubytovanie, požičanie výstroje, poplatky za vstup atď., nie su v uvedených cenách zahrnuté.


ZĽAVA

Členovia ALPENVEREIN sektion EDELWEISS
Ortsgruppe HIK majú na uvedné tury s našími
sprievodcami zľavu 5%.